Forandringsledelse – vejen til succes

Forandringsledelse – vejen til succes

Forandringsledelse er kort og godt vejen til succes. Eller i hvert fald en af de (måske mange) veje, som kan gøre en leder, virksomhed, ngo, fagforening (og find selv på flere) succesfulde, hvis de pågældende formår at implementere forandringerne korrekt. Forandringsledelses virkeområde ligger nemlig gemt i navnet, og det handler sjovt nok om ledelse igennem forandringer. God forandringsledelse sikrer, at f.eks. virksomheden er med på beatet, så denne virksomhed ikke sakker bagud i forhold til de andre konkurrenter. Markedet udvikler sig hurtigt. Især i disse tider der er så usikre. Hvor der er krig i Europa, og hvor vi oplever en voldsom inflation. En inflation så stor, at mange i min generation ikke har oplevet noget lignende. Politisk er forandringsledelse altså vigtig, men også i de enkelte virksomheder hvor markedets nye betingelser dikterer nye løsninger. Disse nye løsninger kræver en dygtig leder, der er i stand til at identificere de ændringer, som markedet har undergået, og som derefter kan finde et modsvar til ændringerne – en ny løsning. Alt dette kræver forandringsledelse og en dygtig én af slagsen. God ledelse af denne slags sikrer med andre ord, at man er klar til fremtiden og i stand til at tage den seriøst.

Forandringsledelse – politik

Forandringsledelse kan praktiseres på mange forskellige niveauer. Jeg vil faktisk påstå, at det kan praktiseres helt ned på personniveau. Forandringsledelse er ikke kun ledelse af andre, men også ledelse af sig selv. Det er en mental indstilling, som man kan have, der sikrer, at man er i stand til at arbejde med sig selv og implementere de nødvendige forandringer i ens eget liv, som tiden kalder på. Forandringsledelse kan dog også være på mellemlederplan eller andre lederstillinger, hvor man hverken er den øverste eller menig medarbejder. Men forandringsledelse kan også praktiseres helt oppe i toppen af hierarkiet, kan praktiseres hos dem, som sætter rammerne for markedet, sætter rammerne for virksomhederne, ja, sætter rammerne for den enkeltes liv. Forandringsledelse kan nemlig også praktiseres af politikere. Og i denne sikkerhedspolitisk turbulente tid må man sige, at en kyndig forandringsledelse er nødvendig. Nu hvor priserne på næsten alting stiger, og krig i Europa ikke længere kun er en usandsynlig hypotetisk mulighed, kræver det gode og dygtige ledere, der sikkert kan sætte kursen for fremtidens Europa.

Forandringsledelse – den empatiske leder

Forandringsledelse centrerer sig ikke kun omkring den leder, som leder andre. Eller sagt med andre ord er der også andre end lederen selv, der skal tages højde for med denne ledelsesform. Dette er nemlig medarbejderne. Medarbejderne er de personer, der skal ledes, når forandringer skal implementeres. Og det er ikke altid ligetil at få disse overbevist om nødvendigheden af disse forandringer. For nogle kan det endda være svært at skulle affinde sig med og indstille sig på forandringer. Det er den gode leders ansvar at tage højde for disse bekymringer, vise at man lytter og tager de pågældendes bekymringer alvorligt. Men det er også lederens ansvar alligevel at få implementeret disse forandringer, hvis de er nødvendige. Forandringsledelse er altså en svær balancegang.